Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych od Użytkowników przez portal internetowy bookacamper.pl.

  1. Administratorem Danych Osobowych w portalu internetowym bookacamper.pl jest Michał Białecki, zamieszkały w Zalasewie.
  2. Dane osobowe zbierane przez portal internetowy bookacamper.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
  3. Dane osobowe przekazywane do portalu internetowego bookacamper.pl stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu publikowania ogłoszeń i są wykorzystywane tylko do tego celu.
  4. Strona sklepu internetowego może zapisać ponadto dodatkowe informacje, takie jak adres IP urządzenia lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ urządzenia, czy systemu operacyjnego. Dane te gromadzone są do celów statystycznych serwisu.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).